FANDOM


(Rainbow Live)
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
'''Prism Show ''' một kiểu Show kết hợp âm nhạc, nhảy múa, trượt băng, thời trang. vương triều của giải trí.
+
'''Prism Show '''is a type of show that combines music, dancing, skating, and fashion. It is the crown of all entertainment.
   
== Tổng Quan ==
+
== Overview ==
Dựa theo Giám Đốc Kyoko Asechi, 1 triệu người tham gia giải đấu Prism Show. Th sinh, được biết đến như Prism Stars, biểu diễn Prism Shows bằng cách biểu diễn Prism Jumps, cái biểu diễn sau phần nhảy. mục tiêu Prism Star hướng tới.
+
According to President Kyoko Asechi, there are one million people attending Prism Show tournaments. Contestants, also known as [[Prism Stars]], perform Prism Shows by performing [[Prism Jump]]s, which can be between or after the dancing part. There are targets that the Prism Stars are aiming for:
 
[[File:MARs-pretty-rhythm-aurora-dream-31097261-854-480.jpg|thumb|220x220px]]
 
[[File:MARs-pretty-rhythm-aurora-dream-31097261-854-480.jpg|thumb|220x220px]]
   
 
=== Aurora Dream ===
 
=== Aurora Dream ===
Prism Stars hướng tới danh hiệu Prism Queen, người đứng vị trí thứ nhất trong Prism Queen Cup. [[Aira Harune]], [[Rizumu Amamiya]] [[Mion Takamine]] chiến thắng danh hiệu Prism Queen 3 năm liên tiếp trước Dear My Future.
+
Prism Stars aim to achieve the title of '''Prism Queen''', the first place winner of the Prism Queen cup. [[Aira Harune]], [[Rizumu Amamiya]] and [[Mion Takamine]] won the Prism Queen title three years consecutively before Dear My Future.
   
 
=== Dear My Future ===
 
=== Dear My Future ===
[[File:Mia and hye in on the newspaper.png|thumb|220x220px]]
+
[[File:Mia_and_hye_in_on_the_newspaper.png|thumb|left|220px]]
Prism Stars hướng tới danh hiệu Symphonia Queen, người trở thành Prism Star với nhiều Fans Cal nhất trong Symphonia Finals. Prism Star nhiều Fans Call nhất sẽ nhận được Eternal Symphonia Tiara trở thành trung tâm cho Prism Act tối thượng nhất, Grateful Symphonia. [[Mia Ageha]] [[Hye In]] đã chiến thắng được danh hiệu Symphonia Queen.
+
Prism Stars were aiming for achieving the title of the '''Symphonia Queen''', the winner who receives the most Fan Calls in the Symphonia Finals. The Prism Star who has the most Fans Call will earn the Eternal Symphonia Tiara and become the center for the most spectacular Prism Act of all, the Grateful Symphonia. [[Mia Ageha]] and [[Hye In]] won the title of the Symphonia Queen.
   
 
=== Rainbow Live ===
 
=== Rainbow Live ===
Prism Stars hướng tới danh hiệu Prism Queen, người đứng vị trí thứ 1 trong Over The Rainbow Session. Prism Star nhận được nhiều Karats nhất sẽ trở thành Prism Queen. [[Juné Amou]] đã giành được danh hiệu này khi cô ấy mới 14 tuổi, nhưng đã bị đánh bại bởi [[Bell Renjouji]] người nhận 13440 Karats.[[Category:Important Terms]]
+
Prism Stars aim for the title of the Prism Queen, the first place winner of the '''Prism Queen Cup'''. The Prism Star who earns the most Karats will become the Prism Queen. [[Juné Amou]] won the title when she was 14, but is beaten in series by [[Bell Renjouji]], who earns 13440 Karats.
  +
[[Category:Important Terms]]

Latest revision as of 22:32, January 23, 2020

Prism Show is a type of show that combines music, dancing, skating, and fashion. It is the crown of all entertainment.

Overview Edit

According to President Kyoko Asechi, there are one million people attending Prism Show tournaments. Contestants, also known as Prism Stars, perform Prism Shows by performing Prism Jumps, which can be between or after the dancing part. There are targets that the Prism Stars are aiming for:

MARs-pretty-rhythm-aurora-dream-31097261-854-480

Aurora Dream Edit

Prism Stars aim to achieve the title of Prism Queen, the first place winner of the Prism Queen cup. Aira Harune, Rizumu Amamiya and Mion Takamine won the Prism Queen title three years consecutively before Dear My Future.

Dear My Future Edit

Mia and hye in on the newspaper

Prism Stars were aiming for achieving the title of the Symphonia Queen, the winner who receives the most Fan Calls in the Symphonia Finals. The Prism Star who has the most Fans Call will earn the Eternal Symphonia Tiara and become the center for the most spectacular Prism Act of all, the Grateful Symphonia. Mia Ageha and Hye In won the title of the Symphonia Queen.

Rainbow Live Edit

Prism Stars aim for the title of the Prism Queen, the first place winner of the Prism Queen Cup. The Prism Star who earns the most Karats will become the Prism Queen. Juné Amou won the title when she was 14, but is beaten in series by Bell Renjouji, who earns 13440 Karats.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.