FANDOM


Fluffy Medium Hair
ST6H1
Kanji ふわふわミディアムヘア
Rōmaji Fuwafuwa Midiamu Hea
Fashion Element Star
Rarity Normal Stones
Release(s) Season 6

Fluffy Medium Hair là Prism Stone thuộc kiểu Star

Miêu Tả

Mái tóc dài ngang vai với một lượng tóc được vén sang hai bên và dài đến ngực. Mái bằng.

Trong Anime

Đây là kiểu tóc của Aira trong Pretty Rhythm Aurora Dream khi không biểu diễn. 

Hình Ảnh

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.